izmir escort bayan

 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • BITCOIN
  481574,414
  % 2,92
 • BIST 100
  %

İş sağlığı ve güvenliğinin çalışan ve işverenler için olumlu/olumsuz sonuçları

İş sağlığı ve güvenliğinin çalışan ve işverenler için olumlu/olumsuz sonuçları

İçerikler

 

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Amacı

İş kazası ve meslek hastalıklarının oranının gelişmiş ülkeler seviyelerine indirmek için, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi, iş yerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle, çalışanların maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için yapılan çalışmalardır. İş yerinin gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve iş yerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki edecek tüm olumsuz koşulları inceleyen ve çalışanlara zarar vermemesi için yapılan çalışmalar amaçlanmıştır.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve uygulama yönetmeliklerinde yukarıdaki amaca ulaşmak için devletin, işveren ve çalışanların görev ve sorumluluklarını detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
Ülkemizde her gün en az 175 iş kazası olmakta, 4 kişi hayatını kayıp etmekte 6 kişi iş göremez duruma gelmektedir. Kazaların yaklaşık %85 kişisel kusurlardanortam kaynaklı meydana gelmektedir. İş kazalarının %98 önlenebilir, bunun%50 si hiç para gerekmeden eğitim, talimat ve bilgilendirme ile, %48 inin önlenmesinde bir miktar para gerekmektedir.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yasallaştığı 2012 yılından bu güne kadar ne yazık ki kanunun amacı ve getirecekleri, sağlayacağı faydalardan ziyade dezavantajlar ve aksaklıklar gündemin konusu olmuştur. Bu gündemle önüne gelen bir balta vurmuş, kanunun bazı maddeleri sürekli ertelenip amaç dışına çıkılmıştır. Bir kişi çalışanı olan bir iş hekimi, bir iş güvenlik uzmanı ve bir diğer sağlık personeli çalıştıracağı, ücreti işveren tarafından ücreti karşılanan iş hekimi, iş güvenlik uzmanı ve diğer sağlık personelinin görev yapamayacakları gibi yıkıcı yayınlar halka empoze edilip olumsuz algı yaratmıştır.
Genel anlamda, hem çalışanları korumayı (İş Güvenliği), hem de bütün işletmenin ve üretimin güvenliğini, yani etraftakilerin ve çevrenin korunmasını esas alan tedbirlerin bütünüdür.

Alınabilecek Tedbir Ve Önlemler

İş sağlığı ve güvenliği; işyeri bahçesinin çukur, tümsek, kaygan olmaması, işyerinin fiziki yapısı yapılan işe uygun olması yeterli aydınlık, havadar ve yeterli sıcaklıkta olması, kullanılan makine ve cihazların bakımlı olması, kullanım talimatlarının yapılması, koruyucularının olması, işe alınanların sağlık kontöründen geçildikten sonra işe uygunsa alınması, periyodik sağlık kontrollerinin düzenli yapılması, çalışanların eğitimi mesleki eğitiminin verilmesi, talimatlar verilmesi, görev tanımlarının yapılması, risk değerlendirilmesi yapılıp ortaya çıkan riskler kabul edilir seviyeye indirilene kadar çalışmalara devam edilmesi çalışmalarıdır.
İş sağlığı ve güvenliği yeterli olan iş yerlerinde çalışanlar mutlu ve huzurlu, işverenler güvenli ürün ve üretim artışı sağlayacaklardır. İş sağlığı ve güvenliğinin çalışana ve işverene hiçbir olumsuzluk etkisi bulunmamaktadır. Bunun yanında insanların sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak vatandaşlık görevidir.

Bunlar da ilginizi çekebilir !