Eğitimde Sarmal Yaklaşımı Benimseyen Çağın Gerisinde Kalıyor

kanada-eğitim-3

Öğrenme biçimleri teknolojik gelişmeler ve yaşam standartlarının değişmesiyle sürekli olarak ileri gitmeye ve gelişmeye devam etmektedir. Olup bitenlere hakim olmak ve geleceğin yetin bireyleri olacak çocuklar yetiştirmek günden güne daha karmaşık bir problem haline gelmektedir. Ülkemizde eğitim sisteminin özellikle uluslararası platformlarda gösterdiği performans oldukça aşağı düzeylerdedir. Özellikle OECD raporlarında görülen PISA sonuçlarında Türkiye 72 ülke arasında 50. sıralarda kendisine yer bulabilmiştir. Diğer yandan ilk sırlara baktığımızda Kanada ve sunduğu etkileşim odaklı sistemi karşımıza çıkmaktadır.

Kanada eğitim sisteminin Türkiye’deki temsilcisi olan Kanada Okulları ilkokul eğitimini interaktif bir hale getirmekte ve etkin öğrenme biçimiyle çocukların her alanda yetkin olmasını sağlamaktadır. Özellikle çift dilli eğitimi, küçük yaşlardan itibaren İngilizce ve Fransızca olmak üzere iki yabancı dilde ifade kabiliyetinin zeminini oluşturmaktadır. Alanında uzman uluslararası eğitmenleriyle sarmal öğrenme yaklaşımını benimsemektedir. Bruner’in 1960’ta ortaya koyduğu sarmal öğrenme yaklaşımı (SPR) öncelikle ana terimleri belirlemek ve düşük zorluk derecesinden daha zor ve karmaşık problemlere geçmeyi temellendirmektedir. Her yeni düzeye geçişte ilk düzeyde öğrenilen kavramlar kullanılmaya ve tekrarlanmaya devam edilmekte; bu bakımdan öğrenme süreci kesintiye uğramamaktadır. Öğrenciyi merkeze alan bu eğitim biçimiyle öğrencinin içindeki merak duygusu beslenmekte; planlama yapması, araştırmacı olması ve bulgularını paylaşarak, uygulamasını temellendirmektedir.

kanada-eğitim


Yukarıdaki grafik Simcoe County okulunda 59 gün boyunca Spiral Yaklaşımı’nı uygulayan T. Glenn Pearson adlı Matematik öğretmeninin yaptığı deneme sınavı ve final sınavı arasındaki farkları göstermektedir. Yalnızca 59 günlük bir denemeyle neredeyse bütün öğrencilerin başarı oranında bir artış yakalanmış ve seviyeleri arasındaki farklar azalmaya başlamıştır.

Hem dil hem de bilim temelli öğrenmede bu sistemi kullanan Kanada Okulları öğrenciler arasındaki düzeyi eşitlemekte, her öğrenciye aynı eğitimi vermektense, aynı sınıf içinde farklı etkinlikler ve ilgi süreçleriyle öğrencilerin sıkılmasını engelleyen, aynı zamanda öğrencilerin de birbirlerine bir şeyler öğreterek sosyal anlamda etkin olmasını sağlayan, paylaşımcı sistemler sunmaktadır. Eğitimcilerin sürekli olarak aktif olduğu sınıflarda merak ve sorgulama ilkesi benimsenmektedir.

kanada-eğitim-2

Dünyaca tanınan ve saygı duyulan lider Nelson Mandela şöyle demektedir: “Eğer biriyle onun anlayacağı herhangi bir dille konuşursanız, söylediğiniz onun aklında yer edecektir. Eğer biriyle onun kendi diliyle konuşursanız, söylediğiniz onun kalbine gidecektir.” Kanada Okulları bu misyonu kavrayarak çok dilli ve çok kültürlü eğitimini etkileşim temeline dayandırmaktadır. Dil eğitiminin temel olarak alınmasından ve öngörülü bireyler yetiştirilmesi amacından dolayı, eğitimler yalnızca okul saatleriyle sınırlı kalmayarak; onaylı CELPA® Metodolojisiyle etkileşimli ve aktif dil öğrenimi desteklenmektedir. M.E.B. tarafından onaylı Kanada Eğitim Programı’yla etkin ve herkesin eş biçime geliştiği bir eğitimi hedefleyen Kanada Okulları bir yandan çok dilli ve çok kültürlü eğitimi benimserken, diğer yandan milli değerlerimizi de uygulamalarla öğretmeyi hedeflemektedir. Yalnızca ders olarak öğretilen ahlaki değerleri değil, sosyal paylaşım ortamında uygulanan ve pratikle güçlendirilen bir değer eğitimini amaç edinmektedir. Değer eğitimini yapıtaşı olarak görmektedir.

Üstelik öğrencilerin kendilerini tanımaları, duygusal olgunluğa erişmeleri ve sorumluluk alarak karar verebilme becerileri kazanmaları; bu yapıtaşlarının yanında, pedagojik süreçlerle de desteklenmektedir. E.C.A.A. (Early Childhood Admission Assessment) testiyle okula başlangıçta bir değerlendirme yapılırken aynı zamanda izlenecek süreç için de bir planlama tasarlanmaktadır. Uyum sürecinin sürekli olarak denetlendiği Kanada Okulları, öğrenciyle ilgili geri bildirimleriyle velilerle etkileşimde olmayı tercih etmekte; daha bilinçli ve destekleyici eğitim ve gelişim süreci için velilere de atölye ve seminerler düzenlemektedir.

Bunlar da ilginizi çekebilir !