İnternetten Satış Yapmak(E-ticaret) İçin Şirket Olmak Gerekir Mi?

e-ticaret

E-ticaret sektörü her geçen gün biraz daha büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. E-ticaret yapmanın, fiziksel bir mağaza açmaya kıyasla, daha ucuz ve kolay bir yatırım olması. Sektörün küçük girişimciler tarafından da tercih edilmesine neden oluyor.

Peki, ama sanal ortamda yapılan ticari faaliyetler sonucu elde edilen kazancın vergilendirmesi nasıl olur? 

Yürürlükte olan Türk vergi kanunları itibariyle, ticaretin reel bir mağazada veya sanal bir mağaza üzerinden internet ortamında yapılıyor olması, vergi sorumlulukları açısından hiçbir fark taşımaz. Satış yapılan yer neresi olursa olsun, yapılmakta olan faaliyet ticari bir iş ise, kesinlikle vergi müellifi olmak gerekiyor.

Ticari faaliyet, şirket olarak gerçekleştirilecekse, “Kurumlar Vergisi”; şahıs olarak gerçekleştirilecekse de “Gelir Vergisi” mükellefiyeti gerekiyor. Bu mükellefiyetler doğrultusunda elde edilecek gelir ise Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi’ne tabi olmayı gerektiriyor. Ayrıca, gelirler KDV’ye de tabi. Dolayısıyla, satıcı, alıcıya, KDV tutarını da hesaplayarak fatura düzenlemeli.

Bununla beraber, bir ticari faaliyetin Gelir Vergisi Kanunu’nun 82. Maddesi’ndeki arızi satışlara ilişkin istisna kapsamında yılda bir veya belirli aralıklarla birkaç kez yapılarak kazanç elde edilmesi durumunda, bu kazançlar geçici, sürekli olmayan kazanç yani arızi olarak değerlendirilebilir.

Buna göre, bu yazıyı kaleme almama neden olan asıl sebebe gelecek olursak. Ülkemizde, C2C Sistemleri üzerinden sanal ortamda yapılan satışlar (eticaret) için vergi ödenmeyeceği ya da bu sanal platformu sunan firmanın gerekli vergileri satıcı adına ödediği, böylece satıcı açısından vergisel bir sorumluluk kalmadığı yönünde son derece yanlış bir görüş bulunmaktadır. Oysa bu platformlar sadece kendi kazançlarını faturalandırmakta,  satıcı adına herhangi bir faturalandırma ya da vergi ödemesi yapmamaktadır. Bu nedenle ticari amaç ile satış yapan tüm kişiler, bu satışlardan elde ettikleri kazancın her türlü vergisini ödemekle yükümlüdürler.

Son söz olarak, sanal ortamda satış yapacakların vergi mükellefiyeti açısından durumlarını değerlendirmeleri ve internet üzerinden gerçekleştirecekleri işlemlerle ilgili vergisel yükümlülükleri konusunda zor durumlara düşmemeleri için önceden bilgi edinmelerinde fayda var. Aksi takdirde çok ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgileri buradan  edinebilirsiniz.

Satışlarınızın ticari bir nitelik taşıyıp taşımadığını öğrenmek için bu siteden faydalanabilirsiniz.