Elektronik İhracatın Vergilendirilmesi

eihracat

İçerikler

Elektronik Ticaretin gelişmesi ile elektronik ihracat yapmak isteyen kişi ve kuruluşların bunun vergilendirmesi nasıl olacak sorusu ile çokça karşılaştıklarını duyuyorum.

Normal Ticaretten Farkı var mı?

Bu işlem klasik ticaretin vergilendirilmesinden farkı yoktur. Buradaki farklılık alışveriş işleminde genelde alıcı ve satıcı birbirini tanımamakta veya görmemektedir. her zaman sekse aç kızlar sizlerle burada bulusuyor. Böyle bir ticarette alıcı ve satıcı arasındaki aşamalar azalarak, tüm dünya çapında arz-talep ilişkisi doğrudan kurulabilmektedir. Bu durum ihracat yapmak isteyen gerçek kişi veya firmaların da küresel düşünmesine neden olmaktadır.
Ticaretin bir boyutu olan elektronik ticarette işlemler normal işlemlerden daha karmaşık değildir. Hatta, satıcı ve alıcı arasındaki aşamalar kısaltılarak tüm dünya çapında arz-talep ilişkisi doğrudan kurulabilmektedir. Bu durum ihracat yapmak isteyen kişi ve firmaların da daha küresel düşünmesine ve ürünlerini dünya ölçeğinde pazarlama imkânına kavuşmasına da aracılık etmektedir.

Sorumluluk

Ürün ve hizmetlerin Türkiye içinde ve dışında satışa sunabilme imkanına kavuşan elektronik ticaret yapan kişi ya da kuruluşların ne tür vergisel yükümlülükleri ve sorumlulukları vardır. Normal ihracat yapan firmalarla arasında farklar varmıdır? her zaman sekse aç kızlar sizlerle burada bulusuyor. AB ülkelerine elektronik yoldan yapılan dijital ürün ihracatı diğer ülke uygulamalarından farklı mıdır? Bütün bunların yanı sıra elde edilen gelir açısından Türkiye ile ihracat yapılan ülke arasında akdedilen bir Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmasının olup olmadığı da bu yükümlülük ya da sorumluluğu nasıl etkilemektedir? Ele alacağımız konu başlıkları aşağıdaki gibidir.

 1. Temel Konular
  İşe Başlama-İşin Başladığını Bildirme
  İnternet Ortamında Yapılan Satışlarda Belge Düzeni
  Serbest Meslek Kazancında Defter Tutma ve Belge Düzeni
  Elektronik Kayıt ve Belgelerin Yabancı Menşeli Olması Durumunda Kayıtlar Nasıl Tutulacak?
  Elektronik Posta Yolu ile Alınan Faturanın Gider Olarak Kayıt Edilmesi Mümkün müdür?
  Defter ve Belgelerin Muhafaza ve İbraz Yükümlülükleri
  e-İhracat Şirketinin Yurtdışı Şubesinin Varlığı
 2. e-İhracatta Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi
  e-İhracatta Ticari Faaliyet Nasıl Oluşur?
  Serbest Meslek Kazançlarının Vergilemesi Nasıl Yapılır?
  Gerçek Kişilerde Geçici Vergi Uygulaması Nasıldır?
  Yabancı Memleketlerde Elde Edilen Kazançlar ve Ödenen Vergilerin Mahsubu Nasıl Olmaktadır?
 3. Yurtdışına e-İhracat ve Kurumlar Vergisi
 4. e-İhracat ve Katma Değer Vergisi Uygulaması

Tacirin işe başlamasından tutun da bütün süreçleri anlatacağımız bu yazı dizisi ihracat hayatınızda size yardımcı olacağı düşüncesindeyiz

Bunlar da ilginizi çekebilir !