İhracat Neden Önemlidir?

ihracat

 

İhracat Nedir?

İhracat bir ülkede ticaret yapan firmanın başka bir ülkeye mal veya hizmet satması anlamına gelir.

Dünya’daki ülkeler arası sınırlarla birlikte ekonomik sınırları, modelleri de değişiyor. Uluslararası örgütler (Dünya Ticaret Örgütü), bölgesel ticari faaliyetleri gerçekleştiren yapılar (AB-NAFTA-EFTA), tavizli ya da tercihli ticari işbirliklerinin kurulması (GSP-STA Anlaşmaları), dış ticaret ve ihracat için yeni fırsatlar yaratmaktadır. Bu tür gelişmeler ihracatçıların ucuz, hızlı, kaliteli üretim, yeni teknolojilere ulaşmasını kolaylaştırmaktadır.

Dünyadaki bu oluşumlara ihracatçılarımız kayıtsız kalmadıkları gibi bu örgütlerden kendilerine uyan bir veya bir kaçına üye olmaktadırlar. Firmalarımızın bu örgütler kanalı ile yapmış oldukları tanışmalar, karşılıklı ticaret sonucu vizyon sahibi olarak küresel ticaret sistemine entegre olmaktadırlar. Bu entegrasyon sonucunda da ülkemizin ihracat kapasitesi gelişmektedir. Bir ülke için ihracat çok önemlidir. İhracatçı firmalar özelinde mikro düzeyde, devlet için ise makro düzeyde değerlendirmek mümkündür.  İhracatçı; bir veya birkaç kategori ürün satışı ile ürününü gerçekleştirmesi mikro düzeyde ihracatı gösterir. İhracatın devlet için göstergeleri ise toplam gerçekleşen ihracat tutarları makro düzeyde ihracatı gösterir. İhracat her ülke için gerekli,çünkü ekonomik kalkınmanın temel araçlarından biridir. Firmalar için de gerekli, çünkü düşen talepte, yaşanan iç krizlerde, rekabetin yoğun ve yırtıcı olduğu iş alanlarında var olmak, kendini korumak ve istikrarlı büyümeyi sürdürebilmek için dış pazarlara açılmak zorunludur.

Artık sınırlar çok yakın, rekabet çok keskin, müşterilerin ürüne bağımlılığı azalıyor, yeni müşteriler yeni alışkanlıklar ve yeni tüketim davranışları geliştiriyor, yeni iş modelleri oluşturuluyor. Bu noktada işletmeler için üretmek, satmak, geliştirmek, büyümek ve yaşamak zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bu nedenle de firmaların kendilerini tanımaları, nerede olduklarını, ne yapabileceklerini, dış ticarete ne kadar hazır olduklarını bilmeleri, dönüşümü bu dinamiklerle sağlamaları büyük önem   taşıyor.

Kobilerin İhracat Yapmalarındaki Nedenler:

Satış ve kârı artırmak:

Bir firma kurulurken en önemli amacı satışlarını maksimum seviyeye çıkartarak makmimum karı elde etmeye çalışmaktır. Eğer firma iç pazarda iyi bir performans gösterirse, bu yöntem dış pazarlardaki performansını da iyi yönde etkilemektedir.

Dünya pazarlarından pay almak:

İhracat yapan firma, sektörü ile alakalı olarak, rakiplerinin dış pazarlarda pay almak için neler yaptıklarını ve pazarlama stratejilerini öğrenmektedirler. Dış ticaret firmanın gelecek vizyonunu etkileyerek, pazarlama alışkanlıklarını olumlu yönde geliştirmektedir.

İç pazara bağımlılığı azaltmak:

İhracatçı firma, dış pazarlara açılarak, iç pazarlara bağlılığı azaltarak pazarlama gücünü de arttırmaktadır. Krizlerin ortaya çıktığı dönemlerde dış pazarlar, firmanın sürdürülebilir üretiminin desteklenmesi açısından önem taşımaktadır.

Pazar dalgalanmalarını dengede tutmak: 

Firmalar dünya pazarına açılmakla, iç piyasadaki mevsimsel veya konjonktürel dalgalanmalardan ve değişen tüketici taleplerinin yarattığı baskıdan kurtulabilmektedir.

Fazla üretim kapasitesini satmak:

İhracat yapmak demek üretimin de doğrudan artması demektir. Üretim artarsa kapasite kullanım oranı, üretimde çalışan işçi sayısı artar. Fabrikanın boş kapasitesi azalır. Böylece ortalama birim maliyetler azalması sağlanıyor.

Rekabet gücünü artırmak:

İhracat firmanın ve ülkenin dünyadaki rekabet gücünü artırıyor. Firmalar yeni teknolojilere, metotlara ve yöntemlere uyum sağlayarak  gelişimlerine katkı sağlarken, ülkeler için de dış ticaret dengesinin iyileşmesindeki tek  yöntemdir.

İstihdam yaratmak:

Mal ve hizmet ihracatı, yeni iş olanakları yaratıyor, işsizliği azaltıyor. Bu durum firmaların üretim sürecine olduğu kadar, ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.

Teknolojik gelişimi sağlamak:

Dünya pazarlarına ulaşmak, yeni teknolojileri takip ederek ve onları kullanarak firmalarının daha ileri bir seviyeye ulaşmalarını sağlayacaktır.

Ürünün marka algısını geliştirmek:

Ürünün ihracatı, hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda marka bilinirliğini destekliyor.

Yenilikçi ürün algısını geliştirmek:

İhracat yapmak, dış pazarlardaki ürün gelişimlerini de takip etmek anlamına gelmektedir. Bu hem iç piyasa için olumlu hem de dış piyasa için olumlu yönde bir etkiler.

Uluslararası iş kültürünü geliştirmek:

İhracat, kendi başına dünya kültürlerini tanıma, anlama açısından önemli bir adım. Firma bakışı yerel olmaktan, uluslararası olmaya doğru evriliyor. Bu durum üretimden pazarlamaya firmanın bütünsel bakışını etkileyen bir unsur.

İlginizi çekebilecek yazılar!

TÜİK Verilerine Göre İhracat % 10,2 Düşüşte

İhracat yapacaklara 12 önemli uyarı

e-İhracat’ta Çifte Vergilendirme

e-İhracat ve Katma Değer Vergisi Uygulaması

Yurtdışına e-İhracat ve Kurumlar Vergisi

e-İhracatta Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi Nasıl Olmaktadır?

10 Adımda E-İhracatçı Nasıl Müşteri Bulur?

E-İhracat Modelleri

E-İhracat’a Devlet Destekleri

E-İhracat’a başlamadan önce bilinmesi gereken hukuki düzenlemeler

Dünya’daki İhracat Verileri Işığında Neden E-İhracat

Yabancı Ülkelerden Ürün Sipariş Ederken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Gittigidiyor 2017’de Yurt Dışına Satış Yapacak!

Dijital Ürün Üreten Kişi ya da Firmalarda Vergilendirme Nasıl Olacak?

KOSGEB’in Verdiği Destekler