E-İhracatta Ticari Faaliyetin Ortaya Çıkması


Gerçek kişilerin ambalajlı ürünlerin satışı dışında yazılım alıp satması, müzik, görselleri internet ortamında satması bu kategorideki ticari işlemlere örnek verilebilir. Yapılan bu ticari işlemlerin normal ticari faaliyetlerden bir farkı yoktur ve GVK 37-39. madde hükümlerine bu işlemler için de geçerlidir. Buna göre bu gerçek kişilerin bir yıl içindeki ticari faaliyetlerinden elde ettiği kazanç, aynı Kanunun 40. maddesindeki giderlerin düşülmesi ve 41. maddesindeki giderlerin düşülmemesi yoluyla safi kazancı oluşturacak ve yıllık beyana tabi olarak vergilenecektir.

GVK madde 85’e göre, ticari kazanç sahipleri kazanç temin etmemiş olsalar dahi, yıllık beyanname vereceklerdir.


  Gittigidiyor 2017'de Yurt Dışına Satış Yapacak!