E-İhracat Modelleri

indir

İçerikler

İhracat yapmak isteyen, ancak ihracata nereden başlayacağına karar veremeyen firmalarımız, e-ihracata başlayarak, e-perakende sitelerinin sunduğu hazır istemleri ihracat stratejileri için başlangıç olarak değerlendirmeleri piyasaları tartmak ve hangi tür ürünlerle piyasada başarılı olunur onu görmek açından çok önemlidir.

İhracatçı firmalar; pazarda kendi ürünlerine yer bulma, bu yer bulmanın sürekli ve sürdürülebilir olması, yenilikçi olmak, müşteri odaklı olmak, ürün odaklılıktan pazar odaklı pazarlama odaklılığa geçiş gibi strateji kararlarını e-ihracat sistemleri ile desteklemelidir.

Elektronik Ticaret Türleri:

Dış ticaret açısından ekonomik ölçekte değer ifade eden e-ticaret türleri, B2B ve B2C olmak üzere iki ana kategoride incelenmektedir.

b2b b2c

 

 

Şirketler, geleneksel veya elektronik yöntemlerle ticari faaliyetlerini yürütürlerken satış işlemleri iki şekilde yerine getirilir. Bunlar B2B ve B2C’dir.

Bu iki terim arasındaki en önemli fark satışın kime yönelik olduğudur. Müşteriler firma ise: B2B, müşteriler nihai tüketici ise: B2C kavramı kullanılmaktadır.

B2B (Business to Business – Firmalar Arası) e-Ticaret;

Tedarikçi ve alıcı firmalar arasındaki iş uygulamalarını internet ortamında destekleyen faaliyetlerdir. Bir diğer ifade ile şirketlerin ürün ve/veya hizmetlerin alım-satımına ilişkin iş ve işlemlerinin bir çoğunu internet üzerinde gerçekleştirmeleridir. B2B ticaretin gerçekleştirildiği internet ortamları e-Pazaryeri veya e-Ticaret sitesi olarak adlandırılır.

Elektronik Pazaryeri;

Ağ Pazaryeri, e-Pazar ve Sanal Pazar olarak da adlandırılan e-pazaryerleri çoğunlukla birbirinden daha önce haberdar olmayan alıcı ve satıcılar (tedarikçiler) tarafından karakterize edilir. Katılımcı olan alıcı ve satıcıların merkezi bir Pazaryeri üzerinden iletişimde bulunmalarını ve işlem yapmalarını sağlayan sistemlerdir. Alıcı ve satıcıların her ikisi de pazaryerine ziyaretçi veya aktif pazar katılımcısı olarak yaklaşırlar.

Elektronik Pazaryeri yazımızı gözden geçirebilirsiniz.

B2B e-ticaret tamamen dolaylı e-ticaret şeklinde gerçekleştirilir. Büyük ölçekli ticaret olduğu için ürünlerin fiziki teslimi geleneksel nakliye araçları ile yapılmaktadır.

B2C (Business to Consumer – Firmadan Tüketiciye) e-Ticaret;

Tüketiciye yönelik olarak şirketlerin ürün ve hizmetlerinin satışına ilişkin internet ortamında yürüttükleri ticari faaliyetlerdir. Bir diğer ifade ile e-Perakende siteleri (web mağazalar) ya da tedarikçi firmaların kendi web siteleri üzerinden, ürün ve hizmetlerin teslim koşulları, garanti koşulları, fiyatı ve diğer özellikleri belirlenmiş olarak satışını sağlamalarıdır.

B2C e-ticaret, doğrudan ve dolaylı e-ticaret olmak üzere her iki şekilde de gerçekleştirilir

Maddi olmayan ürünler doğrudan e-ticaret konusu olup, bu ürünlerin sipariş, ödeme ve teslimatları da internet üzerinden gerçekleşir. Doğrudan e-Ticaret; müzik albümleri, yazılım programları ve veritabanları gibi maddi olmayan ürün ve hizmetlerin online olarak sipariş, teslim ve ödemesinin yapılması ile karakterize edilmektedir.

Maddi olan ürünlerin ticareti dolaylı e-ticaret yöntemi ile gerçekleştirilir. Burada tüketiciye yapılan satışlarda sipariş ve ödeme internet üzerinden, teslimatlar ise kamu veya özel sektöre ait kargo şirketleri tarafından fiziksel olarak gerçekleştirilir.

İhracat’ta e-Ticaret Modelleri

e-Ticaret ifadesine yüklenen anlam daha çok B2C, yani internet üzerinden tüketiciye satıştır. Bunun en önemli nedeni, son kullanıcıya (tüketiciye) yönelik olması ve bu nedenle de daha geniş kitlelerce bilinmesidir. Oysa daha dar kitlelere hitap etmekle birlikte, B2B’nin işlem hacminin daha fazla olduğu ifade edilmektedir.

Ticaretin internet üzerinden yapılmasının sağladığı fırsatları gören firmalar interneti sadece satış stratejileri içine dahil etmekle kalmamış, üretim stratejilerini de gözden geçirmeye başlamışlardır.

“Kim için, ne üretiyorsunuz?” sorusunun cevabına, “elektronik ortamda alışveriş yapmayı tercih eden tüketiciler için farklı tasarımlar, yeni markalar üretiyoruz” boyutu da eklenmeye başlamıştır. Bu iş modelinde firmalar sadece mevcut ürünlerinin internet üzerinden satışına yönelik politikalar geliştirmemekte; internet için yeni markalar, sadece internet üzerinden satılan ürün çeşitleri ve üretim-satış  modelleri  geliştirmektedirler.

Firma Ölçeği İtibarıyla e-Perakende (B2C) Satış Sistem ve Stratejilerib2c

Bu bağlamda, e-ticaret sisteminin dış ticaret açısından temel iki model sunduğunu söylenebilir.

  • Orta ve büyük ölçekli ve/veya markasını üretmiş firmalarımız için, rekabet gücünün devamlılığı açısından yenilikçi bir e-ticaret modeli
  • Küçük ölçekli ve/veya yerel pazarlamaya yönelmiş ancak ihracat yapmak isteyen firmalar için e-ticaret modeli

İlginizi çekebilecek yazılar!

İhracat Neden Önemlidir?

İhracat yapacaklara 12 önemli uyarı

e-İhracat’ta Çifte Vergilendirme

e-İhracat ve Katma Değer Vergisi Uygulaması

Yurtdışına e-İhracat ve Kurumlar Vergisi

e-İhracatta Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi Nasıl Olmaktadır?

10 Adımda E-İhracatçı Nasıl Müşteri Bulur?

E-İhracat’a Devlet Destekleri

E-İhracat’a başlamadan önce bilinmesi gereken hukuki düzenlemeler

Dünya’daki İhracat Verileri Işığında Neden E-İhracat

Yabancı Ülkelerden Ürün Sipariş Ederken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Gittigidiyor 2017’de Yurt Dışına Satış Yapacak!

Dijital Ürün Üreten Kişi ya da Firmalarda Vergilendirme Nasıl Olacak?

KOSGEB’in Verdiği Destekler

TÜİK Verilerine Göre İhracat % 10,2 Düşüşte

 

Bunlar da ilginizi çekebilir !