• YARIM ALTIN
  989,00
  % 0,00
 • AMERIKAN DOLARI
  5,9452
  % -0,01
 • € EURO
  6,5528
  % 0,01
 • £ POUND
  7,7669
  % 0,03
 • ¥ YUAN
  0,8570
  % -0,05
 • РУБ RUBLE
  0,0945
  % 0,12
 • BITCOIN
  52781,342
  % 3,24
 • BIST 100
  120.149,7000
  % -1,63

Defter ve Belgelerin Muhafaza ve İbraz Yükümlülükleri  Nelerdir?

Defter ve Belgelerin Muhafaza ve İbraz Yükümlülükleri  Nelerdir?

1- Defterlerin Saklanması:

İnternet üzerinden yapılmış olan faaliyetler ile ilgili tutulan defterler, Vergi Usul Kanunu’nun(VUK) 253. maddesinin belirlediği esaslar doğrultusunda defter tutmak mecburiyetindedirler. Bu kanuna göre kayıtta esas alınan tüm defterlerle bu defterlere kayıt yapılırken esas alınan tüm belgeleri ilgili bulundukları yılı izleyen (2015 yılı sonu itibariyle 2016 dan başlamak üzere) 5 yıl süre ile saklamak zorundadır.

Ayrıca Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 68. maddesinde ise bu süre; ticari defter ve belgeleri saklama süresi, son işlem tarihinden itibaren 10 yıl olarak belirlenmiştir.

Kayıtlar Türk Ticaret Kanunu’nun  65/IV maddesi uyarınca elektronik ortama alınan bilgiler; elektronik ortam yerine basılı olarak da saklanabilir. Bu belgelerin saklama süresi yine 10 yıldır.

2- Defterlerin İbrazı (VUK 256):

Defter tutmak zorunda olan gerçek ve tüzel kişiler saklamak zorunda oldukları her türlü defter ve belgelerini, kayıtlarını başka bir ortamda tutuyorlarsa o ortamla ilgili araçlarını (disket, CD, mikrofilm, manyetik teyp, mikrofilm gibi) ve kayıtlara ulaşmak için gerekli şifreleri saklama süresi içinde yetkili makam ve memurların isteği üzerine inceleme için vermek zorundadırlar. İnceleme ve kontrol sırasında, denetimi yapılan kişinin yani mükellefin, yetkili olan memurun çalışmasını sağlamak amacıyla, iş yerinde bir yer tahsis etmek, kendisinden istenen her türlü açıklamaları yapmak, gerektiğinde iş yerini gezip görmesini sağlamak gibi ödevlerinin olduğunu ve bu ödevlerin yerine getirilmesi gereken bir zorunluluk olduğunu bilmesi gerekir.(VUK madde 257)

Defter tutmak zorunluluğu olan gerçek veya tüzel kişiler; muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere ilişkin mikro fiş, mikro film, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri muhafaza süresi içerisinde yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz etmek zorundadırlar.

Defter ve Belgelerin Teslim Süresi: Vergi Usul Kanununun 14. maddesine göre; kanunda açıkça bir süre belirtilmemişse en az 15 gün süre verileceği belirtilmiştir. Buna göre defter ve belgelerin yetkili merciilere 15 gün içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. (VUK madde 14)

3-Defterlerin Kaybolması ile İlgili Sorumluluklar:

Saklanması zorunlu olan defter ve belgeler; doğal afetler sonucu ya da tacirin elinde olmayan diğer nedenlerden dolayı kaybolması durumunda, 15 gün içerisinde işletmenin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine başvurup zayi belgesi verilmesi gerekmektedir.

Ticari defter ve belgeyi saklama görevi tacirdedir. İncelemeye giren tacir, zayi belgesi olmamasına rağmen defter ve belgelerini 15 gün içerisinde ibraz edemiyorsa  ibrazdan kaçınmış sayılır. Kaçınma ile ilgili hukuki yaptırımlar söz konusundur.

Mevzuat: Vergi Usul Kanunu 

Mevzuat: Türk Ticaret Kanunu

 

Bunlar da ilginizi çekebilir !