E-İhracat’a Devlet Destekleri

images (2)

Devletin e-ticaret destekleri firmalara önemli ölçüde katkı veriyor. İhracat Teşvikleri ya da bir diğer adıyla İhracatta Devlet Yardımları e-ticaret sektörü de bir ticari faaliyet olduğu için devlet bu sektöre de teşvikte bulunmaktadır.

Bu desteği alabilmek için şahıs firması olmamak şartı aranmaktadır. Ayrıca kurulacak web sitesi yurt dışına da hitap edeceği için hangi ülkeye hitap edecekse o ülkenin diline de çeviriliyor olması gerekmektedir. Tabiki destek alacak firmalar satacakları ürünleri Türkiye’de üretmeleri gerekiyor. Genellikle toptan satış yapan üretici ya da ticari şirketler tarafından kullanılan İhracat Teşviklerini aynı zamanda yurt dışına mal gönderen ya da yurt dışına açılmak isteyen yerli e-ticaret sitelerinin de faydalanabilmesi mümkün.

Yukarıdaki şartları taşıyan şirketler, aşağıdaki desteklerden faydalanabilirler:

• Yurtdışındaki hedef pazara hitap eden ve Türkçe olmayan web sitelerine verilen banner reklam giderleri,
• Arama motorlarında yapılan, Türkçe dışında ve Türkiye’yi hedeflemeyen reklam harcamaları,
• Yurtdışındaki dergi, gazete, bilboard, televizyon, radyo vb. mecralarda yayınlanacak ve içeriği Türkçe olmayan reklamlar,
• Yurtdışına tanıtım amaçlı gönderilecek promosyon malzemeleri (kalem, takvim, ajanda vb.),
• Yurtdışında ofis, mağaza, depo ya da showroom açılması halinde ilgili birimlerin kira giderleri,
• Yurtdışında marka tescili yapılmak istenirse, marka tescil giderleri,
• İhracat amaçlı ve yurtdışında müşteri bulmaya yönelik seyahat giderleri.

Söz konusu teşviklerle ilgili üst limitler ve destek oranları değişebilmekle birlikte;

• Kira harcamaları için teşvik oranı %50 ile %70 arasında değişen oranlarda, yıllık 100 – 120 bin dolara kadar,
• Reklam ve tanıtım faaliyetleri için, %60 ile 70 arasında değişen oranlarda, yıllık 100 – 250 bin dolara kadar,
• Marka tescil giderleri için, %50 ile %60 arasında değişen oranlarda, yıllık 50 bin dolara kadar,
devlet tarafından teşvik sağlanmaktadır.

Bahsi geçen Teşvikler T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilmekte olup, başvuru mercileri Ekonomi Bakanlığı ya da İhracatçı Birlikleridir.

Teşvikler 4 yıl süre ile sınırlı olmakta ve 4 yıllık süre, şirketin ilk teşvik başvurusunun kabul edildiği tarihte başlar ve 48 ay sonra sonlanır.

Ekonomi bakanlığının açıklaması

‘Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları, yurt dışına açılma sürecinde firmalarımıza her safhada destek sağlanmasını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla sürdürülmektedir. Yatırım-üretim-istihdam-ihracat değer zincirinin tüm halkalarına yönelik politikalar oluşturularak, Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve hedef pazara giriş konularında gelişme kaydedilmektedir. Destek sistematiğimizde ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesi bulunmaktadır.’

Aşağıda yazmış olduğumuz devlet teşviklerine Ekonomi Bakanlığı’nın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

 • Destek Mevzuatı
 • Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği
 • Eğitim Desteği
 • Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
 • E-Ticaret
 • Pazara Giriş Belgeleri
 • Fuar Katılım Desteği
 • Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri
 • İstihdam Desteği
 • Tasarım Desteği
 • Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği
 • Markalaşma ve Turquality Desteği
 • Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları
 • Devlet Destekleri Komitesi
 • Turkey – Discover The Potential

Print

 

İlginizi çekebilecek yazılar!

İhracat Neden Önemlidir?

İhracat yapacaklara 12 önemli uyarı

e-İhracat’ta Çifte Vergilendirme

e-İhracat ve Katma Değer Vergisi Uygulaması

Yurtdışına e-İhracat ve Kurumlar Vergisi

e-İhracatta Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi Nasıl Olmaktadır?

E-İhracat Modelleri

TÜİK Verilerine Göre İhracat % 10,2 Düşüşte

E-İhracat’a başlamadan önce bilinmesi gereken hukuki düzenlemeler

Dünya’daki İhracat Verileri Işığında Neden E-İhracat

Yabancı Ülkelerden Ürün Sipariş Ederken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Gittigidiyor 2017’de Yurt Dışına Satış Yapacak!

Dijital Ürün Üreten Kişi ya da Firmalarda Vergilendirme Nasıl Olacak?

KOSGEB’in Verdiği Destekler

TÜİK Verilerine Göre İhracat % 10,2 Düşüşte