E-İhracat Yapan Gerçek Kişilerde Geçici Vergi Uygulaması

vergi

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120’nci maddesine göre, ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabının cari vergilendirme döneminin üç aylık dönemleri itibariyle geçici vergi ödeyecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hüküm, söz konusu faaliyetleri dolayısıyla elde etmiş oldukları hasılat tutarına bakmadan geçici vergi beyannamesi vermek zorundadırlar.

Bu faaliyetlerini geçici olarak yerine getiren serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla geçici vergi ödeme sorumlulukları bulunmamaktadır.  Bu faaliyetlerini sürekli hale getirenler geçici vergi ödemek zorundadırlar.(GVK madde 18).

  Rakamlarla Türkiye’de E-Ticaret [İnfografik]